Zuzana Husárová

lucent video at POE(VI)ZIA exhibition

The video footage of the performance lucent was displayed at the exhibition of Slovak visual poetry called POE(VI)ZIA, curated by Michal Murin. The exhibition took place at Medium Gallery in Bratislava from 9. October to 25. October 2015.

Video je záznamom živej performancie a vzniklo pre výstavu POE(VI)ZIA v Galérii Médium v roku 2015. V performancii prepájame živé vizuály so zvukovou poéziou tvorenou v reálnom čase. Estetika živých vizuálov využíva aj grafické elementy z knihy, ale v procese hrania s nimi improvizuje, deformuje ich a nanovo ich interpretuje v navzájom sa preskupujúcich vrstvách symbolov a slov. Zvuková poézia je založená na tenzii hlások a syláb, pričom hlas je kombinovaný s manipuláciou vstupov v hudobnom softvéri ovládanom senzorom LeapMotion. lucent (Zuzana Husárová a Amalia Roxana Filip) je transmediálny projekt pozostávajúci z knihy, zvukových básní, výstavy a živých performancií. Témou je explorácia priestoru, ktorý možno interpretovať ako priestor experimentovania s jazykom. Do hry tu vstupujú rôzne aspekty: zvukovosť, vizuálnosť, plnosť, veľkosť a rôznorodosť. Projekt je farebne ladený do tónov čiernej a bielej, s plochami svetla a tmy, ktoré spolu komunikujú, aby sprostredkovali pocity tiaže a jej miznutia. Básne vo vizuálnych a akustických krajinách prinášajú priestorové charakteristiky, ktoré často presahujú trojdimenzionálny priestor.

POE(VI)ZIA – vizuálna poézia, kurátor: Michal Murin

Výstava predkladá vo viacgeneračnom priereze piatich desaťročí interdisciplinárne prepojenie medzi literatúrou a výtvarným umením. Vystavené sú diela slovenských autorov a diela autorov iných národností žijúcich na Slovensku, ktorých tvorba využíva experimentálne  vizuálne prvkami v literárnej tvorbe a zároveň výstava bude prezentovať výtvarníkov, ktorým je písané slovo blízke a integrujú ho do svojho diela. Výstava sa koná v spolupráci s Literárnym informačným centrom.

Vystavujúci: Milan Adamčiak, Ján Adamove, Ľuboš Auda, Blažej Baláž, Jana Beňová, Pavol Bunčák, Ľubomír Ďurček, Rudolf Fabry, Ana Filip, Stano Filko, Ladislav Hagara, Daniel Hevier, Zuzana Husárová, József R. Juhász, Richard Kitta, Jozef Klátik, Viliam Klimáček, Martin Kočiš, Peter Kolman, Marián Kubica, Ivan Laučík, Taťjana Lehenová, Juraj Meliš, Ivan Mojík, Monogramista T.D., Štefan Moravčík, Michal Murin, Ladislav Novák, Daniela Olejníková, Boris Ondreička, Eduard Ovčáček, Vladimíra Pčolová, Vladimír Popovič, Pavol Repka, Peter Repka, Nóra Ružičková, Rudolf Sikora, Jaroslav Supeka, Erik Šimšík, Ivan Štrpka, Peter Šulej, Daniel Tóth, Jiří Valoch, Marek Vanek, Peter Volek a Kamil Zbruž