Zuzana Husárová

Vjing (so Zdenom Hlinkom)

Históriu, pozadie a princípy vjingu sme so Zdenom Hlinkom predstavili v relácii, v ktorej Zdeno navrhoval, ako by vizuálne, prostredníctvom vjingu, doplnil zvolenú hudbu a báseň.