Zuzana Husárová

Umenie nových médií (s Máriou Riškovou)

V rozhovore som sa rozprávala s teoretičkou a kurátorkou Máriou Riškovou o umení nových médií, o jeho pojmosloví a súčasnej situácii na Slovensku vzhľadom na prijímanie a reflexiu novomediálneho umenia.