Zuzana Husárová

Relácia o pojmoch nových médií

1. relácia cyklu Konjunkcie zameraná na pojmy súvisiace so svetom nových médií.