Zuzana Husárová

Poem Koeficient in Glosolalia

My poem Koeficient was included into the first issue of Slovak feminist journal Glosolalia, in 2012.

http://www.glosolalia.sk/news/dvojcislo-1-2-2012-/

koeficient---male

Báseň je vytvorená pomocou techniky „cut-up“ z troch dokumentov vypracovaných Ministerstvom školstva – Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2009, 2010 a 2011. Slová a vety pôvodného dokumentu (s výnimkou textov v zátvorkách, ktoré ostávajú bez zmeny) sa ocitajú v nových sémantických vzťahoch. Takých, ktoré vzhľadom na potrebu vyobrazenia prístupu k súčasnému slovenskému školstvu, ako aj vzhľadom na účel reprezentácie mojich myšlienok považujem za inovatívnejšie. Texty v zátvorkách považujem pre ich
výpovednú hodnotu za cenné ponechania in status quo, až na prípad „(EGA)“, kde je vypustenie V alebo K priam nevyhnutné.